ชีววิทยา
หน้าหลัก ผู้จัดทำ สื่อการสอน ติดต่อเรา ลิงค์ เพื่อนบ้าน เว็บบอร์ด
 
วิชาการ

กำเนิดสิ่งมีชีวิต
เซลล์ หน่วยของสิ่งมีชีวิต

ระบบอวัยวะ การลำเลียง
ระบบนิเวศ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
สารพันธุกรรม
เนื้อเยือพืช
สารเคมีในสิ่งมีชีวิต
การรักษาสมดุลร่างกาย
พลังงาน
การสังเคราะห์แสง
การสืบพันธ์
การเจริญเติบโต
ระบบประสาท
การย่อยสลายสารอาหาร
ฮอร์โมน
การเคลื่อนไหว
พฤติกรรม

วิวัฒนาการ

schoolnet ชีวะ
สสวท.
biotec
วิชาการ ชีวะ
ม.เชียงใหม่ ชีวะ
dek-d ช่วยจำ ชีวะ
pre-entrance ชีวะ
ม.นเรศวร ชีวะ
ร.ร.สตรีราชินูทิศ

ราคาคอม
หนังสือ

ราคามือถือ
ดูดวง
เล่นเกมออนไลน์
ดูหนัง
ฟังเพลง
หางาน
Hi5
ท่องเที่ยว
อุดรธานี
ฟุตบอล
รถ
ดาวน์โหลด
ดูTVออนไลน์


 


แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
แจกคลิป สรุปเตรียมสอบ55
สรุปย่อ สมรรถนะ+ข้อสอบ
ความสามารถในการบริหาร
ความรู้ทั่วไป+กฎหมาย
โหลดฟรี แนวข้อสอบ ชุด1
โหลดฟรี แนวข้อสอบชุด2
โหลดฟรี แนวข้อสอบ ชุด3
โหลดฟรี แนวข้อสอบชุด4
โหลดฟรี แนวข้อสอบ ชุด5

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย
โหลดฟรี เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ
แนวข้อสอบครู รวมมาให้
ข้อสอบ+เฉลย ความรู้ทั่วไป
แนวสอบครู 100 ข้อ+เฉลย
แนวสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อ
อุปมา-อุปมัย 125 ข้อ+ เฉลย
ความสามารถทั่วไป ครบ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบครู วัดความเป็นครู
แนวข้อสอบ ครบทุกวิชาเอก
ข้อสอบครูเอกวิทย์+เฉลย

 

 


ยินดีต้อนรับ สู้เว็บไซต์ Biogang.com ไบโอแก๊งค์ biology online เว็บแห่งการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตนานาพันธ์ หลากหลายความรู้ ข่าวสาร เรื่องฮ็อตฮิต และอื่นๆอีกมากมาย

คลิป ติว สารชีวโมเลกุล ม.4 เทอม1
คลิป ติว พันธุศาสตร์ ม.4 เทอม2
คลิป ติว พันธุศาสตร์ ม.4 เทอม2
คลิป ติว ระบบประสาท ม.5 เทอม1
คลิป ติว ฮอร์โมน ม.5 เทอม1
คลิป ติว ระบบย่อยอาหาร ม.5 เทอม2
คลิป ติว การาลำเลียงสาร ม.5 เทอม2
คลิป ติว อนุกรมวิธาน ม.6 เทอม1
คลิป ติวอนุกรมวิธาน2 ม.6 เทอม1
คลิป ติว ความหลากหลายทางชีวภาพ1 ม.6
คลิป ติว ความหลากหลายทางชีวภาพ2 ม.6
คลิป ติว ระบบนิเวศ ตอน2 ม.6 เทอม2
คลิป ติว ระบบนิเวศ ตอน1 ม.6 เทอม2
คลิป ติว ระบบนิเวศ ตอน3 ม.6 เทอม2
คลิป ติว ระบบนิเวศ ตอน4 ม.6 เทอม2

สื่อการเรียนรู้ : youtube


ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ


ตั้งกระทู้ใหม่ เข้าเว็บบอร์ด คลิ๊ก

>

 

เซลล์ หน่วยของสิ่งมีชีวิต
เซลล์
ระบบอวัยวะและการลำเลียง
ระบบอวัยวะและการลำเลียง
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สารพันธุกรรม
สารพันธุกรรม

แนวข้อสอบวิทย์ ม.1 เทอม 1
แนวข้อสอบวิทย์ ม.1 เทอม 2
แนวข้อสอบชีวะเซลล์+เฉลย ม.4
โหลดแผน ใบงาน สอนชีวะ
โหลดแผน ม.ต้น ทุกวิชา
เฉลย O-Net 50-52 5 วิชา p1
เฉลย O-Net 50-52 5 วิชา p2
เตรียมสอบบรรจุครู 3000 ข้อ
ชีท Brand 2010 ชีววิทยา

ชีท Brand 2010 ชีววิทยา

สรรพสิ่ง ล้วนเกี่ยวพัน

รัฐธรรมนูญ50
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
การศึกษาแห่งชาติ42

การศึกษาแห่งชาติ45
การศึกษาแห่งชาติ53
การศึกษาภาคบังคับ
ข้อมูลข่าวสาร40
คุ้มครองเด็ก46
ความรับผิดทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่
เงินเดือน วิทยฐานะ ประจำตำแหน่ง

ที่ราชพัสดุ
การประกันคุณภาพการศึกษา53
ระเบียบข้าราชการครู47
ระเบียบข้าราชการครู51
ระเบียบข้าราชการครู53
ลูกเสือ51
สภาครูและบุคลากรฯ46

การมอบอำนาจ
การค่าเช่าบ้าน
การบริหารบ้านเมืองที่ดี
การไปราชการ48
การแก้วัน เดือน ปีเกิดนักเรียน
การขยายชั้นเรียน
การขอบคุณ อนุโมทนา

การจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษา
การชักธงชาติ
การตั้งชื่อสถานศึกษา
การตั้งชื่ออาคาร ห้อง อุปกรณ์
การประเมินคุณภาพ การใช้สื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาราชการ

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
การรับเงินและทรัพย์สินบริจาค
การลงโทษนักเรียน
การศึกษาต่อ อบรม ในประเทศ
เครื่องแบบนักเรียน
ใบสุทธิ หนังสือรับรอง
การเปิดปิดสถานศึกษา

สมุดหมายเหตุประจำวัน
การรับนักเรียน
การจัดการเงินรายได้สถานศึกษา
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
การมอบอำนาจ อนุญาต อนุมัติ
การลาของข้าราชการ55
การแต่งกายข้าราชการ
การแก้ปัญหาการบุกรุกที่รํฐ
ไปราชการ อบรม วิจัย ต่างประเทศ
วันออกจากราชการ
การลาออกจากราชการ
การออกคำสั่งลงโทษวินัย
การายงานการดำเนินการวินัย
การเบิกจ่าย รักษา นำส่งคลัง
การจ่ายเงินเดือน โทษทางวินัย
การหาประโยชน์ ที่ราชพัสด
การเบิกจ่ายเงินไปราชการ
เบิกเงินปฏิบัติราชการนอกเวลา
การศึกษาบุตร
ใบประกอบวิชาชีพ
การแบ่งส่วนราชการ สพฐ
การกระจายอำนาจ
การแบ่งส่วนราชการในเขตพื้นที่
การแก้วัน เดือน ปีเกิด นักเรียน

ทรูปลูกปัญญาข่าวแอดมิดชั่น ทุนการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เรียนต่อ ป.โท ป.เอก


ข่าวด่วน ข่าวเด่น การศึกษาไทย


ข่าวเรียกบรรจุ เปิดสอบ รับสมัคร ครูผู้ช่วย พนักงานรัฐ อัตราจ้าง

   
หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online
บ้านไบโอ
ท่องเที่ยวอุดรธานี
HOME      ABOUT US      NEWS      PARTNERS      TEAMBIO      CONTACT US
บ้านไบโอ
Copyright 2006 Biogang Inc.biogang@gmail.com. All rights reserved. สถิติเว็บไซต์